MİSYONUMUZ

Birimimizin misyonu, Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaşabilecekleri zorlukları tespit ederek engelli öğrencilerin Üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Üniversitemizdeki engelli öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel alanlardaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak, eşit hizmet vermek ve aynı zamanda Üniversite çalışanları ve tüm öğrencilerin engellilik konusundaki duyarlılıklarını üst düzeye çıkararak tam bir bilinç sahibi olmalarını sağlamak birimimizin vizyonudur.