• Gizlilik: Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli olduğunu bildiren öğrencinin kimlik bilgilerini kendisinin izni olmadan başka kişi ve kurumlarla paylaşmaz.
  • Gönüllülük: Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, öğrencilerin engellerini bildirmeleri için fırsat tanır, fakat Birim’den hizmet almak için öğrencileri zorlamaz. Birim’den hizmet almak gönüllülük esasına dayanır.
  • Saygı: Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, hizmet verirken engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurur.
  • Sorumluluk: Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin kısıtlamasız bir çevrede öğrenimini sürdürmesinden sorumludur. Hizmet sürecinde Birim’e başvuru yapan engelli öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir.
  • İşbirliği: Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin Üniversitede sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için ve engelli öğrencilere akademik fırsat eşitliği sağlanabilmesi için Üniversite çalışanları ve ilgili birimlerle ekip çalışması yürütür.
  • Erişilebilirlik: Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, öğrencilerin üniversitenin her alanına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin diğer birimleriyle birlikte çalışır.