“Evrensel Tasarım ve Erişilebilirlik Çalışmaları” teması ile 28-29 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen 1. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Çalıştayı, Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi.

1. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Çalıştayı’na üniversitemizi temsilen Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR ve Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli makine mühendisi Sayın İlknur FIRAT katıldılar. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Ayşegül DEMİR, Mekansal Erişilebilirlik ve Örnek Uygulamalar ile ilgili olarak hazırladığı “Engelli Öğrencilerin Mekânsal Olarak Erişilebilirlik Durumu: Sinop Üniversitesi Örneği” başlıklı sözel bildiri ile çalıştaya katkıda bulundu.

Çalıştay süresince, Engelli Öğrenci Birimlerinin İşleyişi, Üniversitelerde Bilişimde Erişilebilir Uygulamalar, Dünyada ve Ülkemizde Engelli Öğrenci Birimleri ve Yapılan Çalışmalar, Engelli Öğrencilere Yönelik Oryantasyon Çalışmaları, Mekansal Erişilebilirlik ve Örnek Uygulamalar, Engelli Bireylere Yönelik Mesleki Uyarlamalar ve Eğitim Çalışmaları, Engelliliğin Dünü, Bugünü ve Yarını ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulamaları ve Akademik Uyarlamalar konuları ele alındı.