Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Üniversitemiz Senatosunun 17.07.2019 tarihli toplantısında görüşmüş ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönergeye buradan ve yönergeler sayfamızdan ulaşabilirsiniz.