ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TR
EN


Anasayfa

       Sinop Üniversitesi'nde Engelli Öğrenci Birimi; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği"nin 8. maddesi gereğince, 24 Mart 2009 tarihinde Rektörlük oluru ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

 

       Daha sonra, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren ”Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği” ile,  Özürlüler Dayanışma ve Koordinasyon Yönetmeliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013 tarihi ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile değişiklik yapılan "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Dayanışma ve Koordinasyon Yönetmeliği"nin 11. maddesinin 1. fıkrası (Yükseköğretim Kurumları tarafından eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu bir Rektör yardımcısı) uyarınca doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak yeniden düzenlenen ve 28/05/2015 tarih, 2015/63 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ndeki değişiklikler ile Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi yeniden yapılandırılmıştır.

 

    Yapılan bazı değişiklikler sonrasında halen geçerlikte olan yönerge, Üniversite Senatosu’nun 27.04.2016 tarih ve 2016/51 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016